PSİKOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

Psikoloji-Fizyoloji

Fizyoloji organizmanın organlarını inceler. Duyu organlarının çalışma biçimini, iç salgı bezleri, hormonlar, sinirsel iletişim vb. davranışları etkiler. Psikoloji insan davranışlarını anlamak için fizyoloji biliminden faydalanır.

Psikoloji-Tıp (Psikiyatri)

Psikiyatri anormal insan davranışlarını inceler. Psikoloji normal ile anormal insan davranışlarını birbirinden ayırmak için psikiyatri biliminden faydalanır. Psikiyatrist tıp mezunudur. Reçete yazabilir. Psikolog ise psikoloji mezunudur. İlaç yazamaz, terapi uygular.

Psikoloji-Sosyoloji

Sosyoloji toplumu inceler. Psikoloji ise bireyi inceler. Ama sonuç itibariyle toplum denilen bütün tek bireylerden oluşur. Bunun yanında birey de toplumun bir parçasıdır. Tolum bireyin, bireyde toplumun davranışlarını etkiler. Bu nedenle psikoloji araştırmalarında, sosyoloji biliminden faydalanır.

Psikoloji-Antropoloji

Antropoloji, insanın oluşumunu ve değişimini inceler. İkiye ayrılır;

1.Fiziki Antropoloji: İlkel insandan günümüz insanına kadar insanın vücudunda meydana gelen değişiklikleri inceler.
2.Sosyal Antropoloji: İlkel insandan günümüze kadar insanın davranışlarında, düşüncelerinde, kültüründe meydana gelen değişiklikleri inceler.

UYARI:

Antropoloji özellikle ilkel insan yaşamı üzerinde yoğunlaşır. Psikoloji, insan davranışlarını anlamak için insanın kökenini inceleyen Antropolojiden faydalanır.

Psikoloji-Siyaset Bilimi

İnsanlar içerisinde yaşadığı toplumun yönetim biçiminden, hukuk sisteminden etkilenir. Psikoloji, insan davranışı üzerinde siyasal düzenin nasıl bir etkide bulunduğunu anlamak için siyaset biliminden faydalanır.

Psikoloji-Ekonomi

Ekonomi, insanların ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmetlerin üretimi, bölüşümü gibi faaliyetleri düzenler. Ekonomik koşullar, insan davranışlarını inceler. Bunun için psikoloji ekonomi biliminden faydalanır.

Psikoloji-Coğrafya

Coğrafi koşullar (iklim, bitki örtüsü vb.) insan davranışlarını etkiler. Psikoloji insan davranışlarını anlamak için coğrafyadan faydalanır.

Psikoloji-Felsefe

Felsefe; insanı ve evreni tanımaya, bilginin nasıl oluştuğunu anlamaya yönelik zihinsel etkinlikleri içeren bir bilgi alanıdır. Felsefeyle ilişkisini kesen bilim, bilim olarak varlığın devam etme olanağından yoksun kalır. Bundan dolayı tüm bilimler gibi psikolojide felsefe ile sıkı ilişki içindedir.

Psikolojinin İş Alanları

Üniversitelerin psikoloji bölümlerinden lisans diploması alarak mezun olan psikologlar aşağıdaki iş alanlarında, psikolojiye ilişkin temel görevleri yerine getirirler.

1.Eğitim Kurumları: Psikoloji mezunları ortaöğretim de dahil olmak üzere her düzeydeki eğitim öğretimde çalışabilirler.

2.Sağlık Kurumları: Sağlık kurumlarında özellikle klinik psikologların yanı sıra deneysel psikologlarda çalışmaktadır. Nöropsikoloji alanında yetişmiş az sayıda psikolog da sağlık alanlarında rahatlıkla iş bulabilmektedir.

3.Adli Kurumlar: Psikologlar mahkemelerde bilirkişi olarak görev almalarının yanı sıra Adalet Bakanlığına bağlı cezaevlerinde de çalışabilirler.

4.Askeri Kurumlar: Askeri kurumlarda psikologlar; psikolojik değerlendirme ve psikolojik tedavi yaparlar, rehabilitasyon ve tedavi hizmetlerine katkıda bulunurlar. Bu gibi hizmetler özellikle klinik psikologlar tarafından yerine getirilir. Bunun yanı sıra askeri alanlarda psikologlar personel seçme ve yerleştirmede de görev alırlar.

5.Araştırma Merkezleri: Özellikle sosyal psikologlar toplumsal araştırmaların yapıldığı merkezlerde görev yaparlar.

6.Üniversiteler: Psikologlar üniversitelerin psikoloji bölümlerinde eğitim-öğretim hizmetini yerine getirirler. Aynı zamanda da uzmanlık alanlarında araştırma yaparlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here