Kur’anı Kerim’de bulunan sayfaların tamamını ezberleyen kişiye ‘Hafız’ denir. Aynı zamanda koruyucu, muhafaza eden demektir.


Hafızlık Nasıl Yapılır?

Kur’anı Kerim’i gelişi güzel ezberlemek ile yeterli bir hafızlık elde etmiş olamayız. Hafızlık süresi boyunca ezberlenmiş olan sayfaların bir başkasının takibi altında, başkasının karşısında ezbere okunması gerekir. Bunun için genel olarak Kur’an kursları tercih edilse de dinletmeye uygun, Kur’anı kerimi hızlı takip edebilen bir kimseye veyahutta hocaya dinletilebilir.

Hafızlık usulü ve metotları vardır .Her gün ezber yapılması gereken sayfa veya sayfalar vardır bunlar gün içinde dinletilir, hoca tarafından takip edilir eğer sayfaların yeterli şekilde ezberlediğine kanaat getirirse daha sonra ertesi gün teslim edilecek olan derse ezber yapmaya başlanır.

En çok yaygın olan hafızlık usulü şu şekildedir. Kur’an da 30 cüz bulunmaktadır ve her bir cüz 20 sayfa etmektedir. 1. cüz’den başlayarak her cüzden 1 sayfa ezber yapılarak Kur’an da bulunan son cüz 30. cüze kadar gelinir, yani her cüzden bir sayfa ezberlenmiş olur.

1. Cüze geri dönülür bir önceki sefer ezberlenmiş olan sayfanın yanındaki sayfa da ezberlenir ve bu sefer daha önce ezberlediği sayfa ile birlikte iki sayfa ezber dinletilir. Bu usul bu şekilde devam etmektedir aynı işlem bütün cüz’lere uygulanır 2. dönüşte 2 sayfa dinletilmiş, 3. dönüşte  3 sayfa dinletilmiş olunur ve 5/6/7 diye devam eder ta ki 20.  dönüşe gelinceye kadar.

Bir cüzün 20 sayfa olduğunu göz önünde bulundurursak günde 20 sayfa ezber vermeye, yani 20. Dönüşe gelinceye kadar her dönüşte bir yeni sayfa eklenerek devam edilir. Bu şekilde 30 cüzün hepsi tamamlanmış olur.

Bu tekniğin uygulanma sebebi daha önce ezber yapılmış olan sayfaları unutmamak ve sağlam bir hafızlık elde etmek içindir.

Hafızlık yapmaya karar vermiş kişinin tek başına bunu başarması neredeyse imkansızdır bu konuda tecrübeli bilen bir kimseden veya hocadan yardım almak şarttır ve hafızlığın sağlamlığı için de oldukça önemlidir.

20. dönüş tamamen bittiğinde hafız olmuş olunur. Tabi ki hafızlık bununla bitmez ezberlenen sayfaların tekrarı gerekmektedir ve bu verimli şekilde bir süre devam ettikten sonra Kur’an kursu eğitimi son bulmuş olsa dahi, hafızlık tekrarı ömür boyu devam etmektedir.

Eğer her gün ezber yapılması gereken sayfalar açık vermeden ezbere alınırsa ki buna imkan yoktur ancak düzenli şekilde her gün sayfa dinletmeye gayret edildiğinde hafızlık süresi kişinin gayretine ve çabasına göre şekil alabilir. En az 20 ay sürmek şartı ile genel olarak bir hafızlığın tamamlanması 2 ve 4 yıl arası değişmektedir.

Hafızlığın verimli ve hızlı ilerlemesi için hafızlık yapan kişinin kafasını meşgul edecek sıkıntıları, aile içi huzursuzluk veya dersini dinlettiği hocası ile ilgili bir problemi var ise bu kişinin hafızlık süresi normalin üstüne çıkar; çünkü hafızlık yaparken kafayı dağıtacak en ufak problem bile olumsuz etki oluşturacaktır.


Hafızlık Nedir?

Hafız’lık gözyaşıdır.

Gözyaşı dökmeden hafız olunmaz. Rahle başında, duvar köşesinde, Kur’an sayfaları arasında hafızın gözyaşı vardır. Hafız olmak demek göz yaşını bile silmeye vakit bulmadan Kur’an ezberlemek, okumak demektir. Ezberlenemeyen sayfalarda, ezberlenip unutulanlar da, ders yetiştirme telaşında, hocanın bakışlarında, hafızlığın sorumluluğunda gözyaşı vardır. Gözyaşı dökmeden hafız olmak mı vardır?

Hafiz’lık fedakarlık

Fedakarlık etmeden sevgi olmaz,  uğrunda fedakarlık edilmemiş sevgi eksik olur. Hafızlık aşk işidir, sevda hikayesidir hafızlık. Başlı başına sevgidir, sevgi fedakarlıktır. Bazen diğer arkadaşları eğlenirken bunu elinin tersi ile itmektir hafızlık. Bazen kaçırılan sohbetler, gidilemeyen davetler, gerektiğinde yenilmeyen yemeklerdir hafızlık. Mahrum olmak değil, fedakarlık etmektir hafızlık.

Bir başkadır hafızlık

Rahle başında, kuran sayfaları arasında uyuya kalmış bir hafız görürseniz şaşırmayın muhtemelen gün içinde vermeye çalıştığı dersine önceki geceden uykusuz kalarak çalışmıştır. Su içmeye kalktığınızda odasının lambası açık olan bir hafız  görürseniz şaşırmayın, muhtemelen gün içinde yetiştiremediği dersini verememe telaşesine düşmüştür bile. Kurs’un bir köşesinde suratını aşmış bir hafız görürseniz şaşırmayın,  az önce muhtemelen yanlış ezberlediği yerlerin fırçası atılmıştır. Kur’ana üzgün üzgün bakan bir hafız görürseniz şaşırmayın, muhtemelen az önce saatler boyunca çalıştığı dersinden geçememiştir. Herkes eğlenmeye giderken evde kalan bir hafız görürseniz şaşırmayın, muhtemelen hafız olmanın fedakarlığını gerçekleştiriyordur. Sürekli yemek yemeyi isteyen, canı bir şeyler çeken bir hafız görürseniz şaşırmayın, muhtemelen ezberinde zorlandığı ayetin stresini atmak istiyordur.


Hafızlık ve Kur’an İle İlgili Hadisler

“Dünyada çocuğuna Kur’an-ı Kerîm’i öğreten kimseye, kıyamet günü cennette bir taç giydirilir ki, cennet ehli onu, bu taç ile, (bu şahıs) çocuğuna dünyada Kur’an-ı Kerîm’i öğreten (kimse) diye tanıyacaklardır.“ (Heysemî, “Mecmeu’z-Zevâid”, 7/166; Taberânî, “el-Mu’cemü’l-Evsat”, 1/100, No: 96)

(Öyle ki hafız yetiştirmek ve hafız evlat sahibi olmak en az hafızlık kadar kıymetli bir iştir. Hafızlık yapan kişinin anne babasına oldukça iş düşmektedir. Hafızın moralini yüksek tutmak, gerektiğinde bir bardak su bile istememektir hafız anne babası olmak. Her hafızlık ta olduğu gibi zorlanmalar ve hafızlık yapan kişi için imtihanlar olacaktır anne bana bunlara hafız ile birlikte katlanacaktır aksi takdirde hafızlık uzar. Ne mutlu evladını bu yolda yetiştirebilenlere.)

“Kıyamet gününde Kur’an-ı Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya: ‘Yâ Rabbî! Kur’an okuyan kimseyi şeref süsüyle süsle!’ diyecek; bunun üzerine Kur’an okuyan kimse şerefle süslenecek.”
“Yine Kur’an-ı Kerîm: ‘Allah’ım! Ona şeref elbisesi giydir!’ diyecek; hemen o zâta elbiselerin en değerlisi giydirilecek. Sonra Kur’an: ‘Rabb’im! Ona şeref tacı giydir!’ diye niyâz edecek; o kimseye şeref tacı giydirilecek. Sonunda Kur’an-ı Kerîm: ‘Yâ Rabbî! O kulundan razı ve hoşnut ol! Senin hoşnutluğundan üstün bir şey yoktur.’ diyerek Kur’an okuyan kimseyi mânevî mertebelerin en yükseğine ulaştıracak.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an 18; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’an 1).

(Hafız olmak, kur-an ehli olmak Allah katında çok değerlidir. Allah’ın bu nimeti lütfettiği kişilerin hakkını vererek hafız olarak yaşayıp, hafız olarak öldüğü takdirde Allah’ın sunmuş olduğu mertebe, cennet yakındır inşallah.) 

Sizden birinizin:  Şu kadar, şu kadar ayeti unuttum” demesi ne kötü bir şeydir. Tersine o unutmadı, unutturuldu. Sizler Kur’an’ı okuyup hatırda tutmaya çalışın. Çünkü Kur’an’ın, kişilerin göğsünden kaçıp gitmesi develerin kaçıp  gitmesinden daha çabuktur.
(Sahih-i buhari  1817. Hadis)

(Hafızlık yaparken kolay unutulduğu için sürekli tekrar edilir kur-an. Hafızlık biter tekrar devam eder, bırakıldığı andan itibaren hafızadan yavaş yavaş kaybolur süreklilik ister hafızlık. Sadece hafızlık için de değil tabi ki ezberlenen herhangi  bir ayet için unutmanın günahı çoktur Allah muhafaza.)

“Kim Kur’an’ı Kerim’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lam mim bir harftir demiyorum;  bilakis elif bir harftir,  lam bir harftir, mim bir harftir.” (Riyazu’s salihin  1001. Hadis)

(Rabbimizin bize sunmuş olduğu güzelliğe bakar mısınız kuran harflerine, her birine ayrı sevap saklamış anlayacağınız sevap işlemek günah işlemekten daha kolay. Bir düşünün ki her harfinde bu kadar sevap alıyorsak bir ayeti, bir sayfayı, bir sureyi okuduğumuz da ne kadar çok sevaba nail oluyoruz. Birde kur-anı hatim eden hele ki ezberleyeni bir düşünün.) 

“Kim Kur’ân’ı okur, ezberler, helâl kıldığı şeyi helâl kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabûl ederse Allah, o kimseyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan âliesinden on kişiye şefaatçi kılınır.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kuran, 13; İbn Mâce, Mukaddime, 17.)

(Bazı rivayetlerde 10 rakamı değişiklik göstermiş olsa da kaynağında belirtildiği üzre sağlam hadistir. Hafız’ı kelam olmak yürüten kur-an olmaktır, Kur-anı yaşamaktır, ne mutlu yaşayıp yaşatabilenlere. Elbette ki dünya iken hafızlık için yapılan bunca fedakarlığı karşılıksız bırakmayacak Allah şefaat etmek gibi bir mertebeye ulaşmak ta elbette zahmetsiz olmayacak.) 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here