GÖRSEL SANATLAR NEDİR?

Görsel sanatlar terimi kullanıldığında aklımıza genel olarak görsellik açısından zengin, görme duyusuyla algılanabilen eserler gelmektedir. İlk çağlardan günümüze insanlık her zaman görselliği kullanmıştır. Gerek mağara duvarlarına olsun gerek başka yöntemlerle bu görsellik doğamızda var olmuştur. Günümüze kadar da gelişmeler göstermeye devam ederek farklı alanlara yayılmıştır.

Eş anlamlısı olarak kullanabileceğimiz bir diğer adı ise “Plastik Sanatlar”dır. Göze hitap eden ürünler ortaya çıkarması da Görsel Sanatlar adını almasında oldukça etkili bir etkendir. Ve göze hitap eden her şey aslında güzeldir. Bu nedenledir ki “Güzel Sanatlar” terimini de kullanırız.

Bunun yanı sıra aslında güzel sanatlar terimi, günümüzde ortaya koyulan sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır.

Görsel Sanatlar terimi ilk defa Fransızcada “beaux arts” olarak, resim, heykel gibi görsel sanatları tanımlamak için kullanılmıştır. Bugünlerde ise klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamında kullanılmaktadır.

Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki en temel unsur: resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmak amaçlıdır. Bu noktada “güzel” kelimesi sanat eserinin niteliğini değil estetik ile olan bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır.

Orta çağ bilginleri, güzel sanatların içerisine:

 1. Sarf (dil bilgisi)
 2. Nahiv (söz dizimi)
 3. İlmi beyan (güzel konuşma bilimi)
 4. Belagat (güzel konuşma bilimi)
 5. İstatistik
 6. Felsefe,
 7. Musiki,
 8. Matematik
 9. Geometri
 10. İlmi heyet (astronomi)

şeklinde bu on sanatı sokmuşlardır; fakat bunlar zamanla bilimler arasına girerek güzel sanat olmaktan çıkmışlardır.

Güzel sanatların sınıflandırılması

Güzel Sanatları Geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki türlü sınıflamak işimizi kolaylaştırmaktadır. Geleneksel sınıflama dediğimiz şey, güzel sanatları hitap ettiği duyu organlarına göre sınıflamaktadır.

Örneğin, “görsel sanatlar” göze ve görmeye dayanan sanatları: resim, heykel, mimari gibi alanları bir araya toplar.

Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı;

Ritmik sanatlar ise, hem görme hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gibi sanatları kapsamaktadır.

Maalesef bir şekilde bu sınıflandırmanın dışında kalabilen bazı türler de olabiliyordu. Karikatür ya da seramik gibi. Bundan dolayı, daha modern bir sınıflandırmaya gerek duyulmuştur.

Bu sınıflama da, söz konusu sanat dalının nitelik ve tekniği göz önünde bulundurulmaktadır. Buna göre, şöyle bir sınıflandırma yapılabilir:

Yüzey Sanatları:

İki boyutlu çalışmalardır. Yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt ya da tuval üzerine; bir duvar veya kumaş üzerine uygulanan sanatlardır: Resim ve türleri ( yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları, afiş, grafik çizimler ), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, batik, süsleme ve benzeri.

Hacim Sanatları:

Üç boyutlu çalışmalardır: heykel, seramik, anıtlar gibi…

Mekân Sanatları:

İç ya da dış mekânı içine alan veya düzenleyen sanat dallarıdır. Mimarî başta olmak üzere (bahçe mimarîsi, peyzaj mimarîsi), çevre düzenlemesi gibi mekâna dair tüm tasarım çalışmalarını kapsamaktadır.

Dil Sanatları:

Edebiyatı ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır: Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni, film senaryosu benzeri çalışmaları kapsar.

Ses Sanatları:

Müzik ve bütün türlerini kapsayan sanatlardır: Halk müzikleri, klâsik müzikler gibi…

Hareket Sanatları:

İnsanların vücutlarıyla anlatım gücü kazandırdığı sanatlardır: Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim gibi…

Dramatik Sanatlar:

İnsanların eyleme dökülmüş ifadelerle kendilerini veya bir olayı, bir olguyu anlattıkları sanatlardır. Tiyatro, opera, müzikal oyun, kukla gibi sahne sanatlarını; sinema, gölge oyunu gibi türleri de örnek verebiliriz.

Bu şekilde bütün sanat dallarını içine alan bir sınıflandırma yapmış olduğumuzu söyleyebiliriz.

Görsel sanat dalları

Genel olarak ise Görsel Sanat dalları şu şekilde bilinirler:

 1. Resim Sanatı ve alt dalları

  • Soyut
  • Natürmort
  • Figüratif
  • Nü (Çıplak)
  • Portre
  • Slayt
  • Duvar Boyama
  • Önemli Ressamlar ve Eserleri
 2. Özgün baskı sanatı ve alt dalları:

  • Gravür
  • Serigrafi
  • Taş Baskı
  • Ağaç Baskı
  • Özgün Baskı Sanatçıları
 3. Heykel sanatı ve alt dalları:

   • Rölyef
   • Büst
   • Anıt heykeller
 4. Seramik ve Cam sanatı

 5. Fotoğrafçılık sanatı

 6. Grafik sanatı ve alt dalları

  • Karikatür
  • İllustrasyon
  • Manga
  • Animasyon
  • Çizgi film
  • Çizgi roman
  • Anime
  • Amblem, logo type
  • Grafik, Resim, 3D Yazılımları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here